Referent u računovodstvu

Podgorica, Crna Gora

Konkurs više nije dostupan

Agencija Dekra za klijenta, kompaniju Podravka, traži kandidata za poziciju:


REFERENT U RAČUNOVODSTVU

- jedan izvršilac (m/ž) -


Opis posla:

•    Vođenje poslovnih knjiga – knjiženje svih poslovnih promjena u skladu sa propisima

•    Praćenje, kontrola i usaglašavanje pomoćnih knjiga sa glavnom knjigom i potraživanja i obaveza sa poslovnim partnerima

•    Obračun i knjiženje zarada i drugih primanja zaposlenih

•    Knjiženje tekućih i deviznih izvoda

•    Učešće u pripremi podataka u izradi završnog računa

•    Obavljanje drugih računovodstvenih poslova

•    Vrši kontrolu svih knjigovodstvenih isprava koje služe kao osnov za knjiženje u knjigovodstvu

•    Sačinjava naloge za isplatu i vodi računa o rokovima dospjeća plaćanja

•    Vrši kontrolu tačnosti unijetih podataka i kontrolu zakonitosti

•    Kompletira predmete za kalkulaciju uvozne i domaće robe

•    Prima fakture, zavodi ih u knjigu ulaznih faktura i vrši formalnu, suštinsku i računsku kontrolu faktura

•    Vodi operativnu evidenciju uplata i isplata po dnevnim izvodima poslovne banke

•    Usaglašava obaveze i potraživanja iz poslovnih obaveza i odnosa

•    Sastavlja i odgovara na IOS obrasce

•    Usaglašava knjiženja u analitici sa glavnom knjigom

•    Pruža podatke drugim službama i klijentima

•    Vodi korespodenciju iz djelokruga svog rada

•    Ostvaruje saradnju sa nadležnim organima i institucijama iz delokruga svog rada

•    Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca, kome je za svoj rad i odgovoran


Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

•    VSS-Ekonomski fakultet, prednost smjer Finansije i računovodstvo,

•    Radno iskustvo od minimum 2 godine na istim ili sličnim poslovima

•    Poznavanje finansijskih i računovodstvenih pravila i propisa

•    Poznavanje  poreskih  propisa

•    Dobro poznavanje  rada na računaru (MS Office paket)

•    Komunikativnost, ljubaznost i sposobnost za samostalni i timski rad

•    Da kandidat nije osuđivan


Prednost  će imati kandidati koji ispunjavaju i sljedeće uslove:

•    Posjedovanje knjigovodstvenih i računovodstvenih licenci

•    Poznavanje rada u programu SAP


Referent u računovodstvu

Opis posla

Referent u računovodstvu